Versiegelung 2016 (unkorrigierte Versiegelungsgrade, Rasterdaten) - [Atom]

Diese Rasterkarte ist ein unkorrigiertes Zwischenergebnis der Versiegelungskartierung (Umweltatlas, 01.02. Ausgabe 2017). Dargestellt ist das Ergebnis der regelbasierten Klassifizierung der Satellitendaten (Sentinel-2A-Szene Mai 2016).

Vorschaugrafik zu Datensatz 'Versiegelung 2016 (unkorrigierte Versiegelungsgrade, Rasterdaten)'

Daten und Ressourcen

Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Quelle https://fbinter.stadt-berlin.de/fb?loginkey=showMap&mapId=wmsk01_02versieg_raster2016@senstadt
Zuletzt geändert 19. November. 2019, 14:51 (Europe/Zurich)
Erstellt 14. August. 2019, 07:45 (Europe/Zurich)
Conforms to ["http://dcat-ap.de/def/dcatde/1.0.1/"]
Contact email leilah.haag@SenSW.berlin.de
Contact name Fr. Haag
GUID https://datenregister.berlin.de/dataset/5625b447-3908-4b78-9625-eaed4baa36b6
Identifier 7ecffa96-b982-3dc0-b44f-ae1736911036
Issued 2019-08-13T12:49:57.188497
Modified 2019-08-28T01:53:39.897159
Publisher name Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin
Spatial URI http://www.geonames.org/2950157
Sprache ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"]
URI https://datenregister.berlin.de/dataset/5625b447-3908-4b78-9625-eaed4baa36b6
contributorID ["http://dcat-ap.de/def/contributors/berlinOpenData"]
metadata_harvested_portal http://datenregister.berlin.de
metadata_original_html https://fbinter.stadt-berlin.de/fb?loginkey=showMap&mapId=wmsk01_02versieg_raster2016@senstadt
politicalGeocodingLevelURI http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state
politicalGeocodingURI ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/stateKey/11"]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.079, 52.3284], [13.7701, 52.3284], [13.7701, 52.6877], [13.079, 52.6877], [13.079, 52.3284]]]}