Stadt Gelsenkirchen: Digitales Oberflächenmodell

Digitales Oberflächenmodell der Stadt Gelsenkirchen

Daten und Ressourcen

Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Zuletzt aktualisiert 25. September. 2021, 03:31 (CEST)
Erstellt 5. Juli. 2021, 14:26 (CEST)
Alternate identifier ["e3c05e96-b2e6-4d52-93db-672b8106be34"]
GUID https://ckan.open.nrw.de/dataset/e536c832-5e23-4958-942c-436c8d324ece
Identifier e536c832-5e23-4958-942c-436c8d324ece
Issued 2021-06-29T10:41:00.414666
Modified 2021-06-29T10:41:00.414675
Publisher URI https://ckan.open.nrw.de/organization/254cb130-bfea-44f5-bbe9-ef456ca14013
Publisher name RVR
URI https://ckan.open.nrw.de/dataset/e536c832-5e23-4958-942c-436c8d324ece
contributorID ["http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW", "https://opendata.ruhr/"]
metadata_harvested_portal http://open.nrw/
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[6.98, 51.47], [7.16, 51.47], [7.16, 51.64], [6.98, 51.64], [6.98, 51.47]]]}