Filtervermögen der Böden 2010 (Umweltatlas) - [WMS]

Darstellung des Filtervermögens der Böden auf Block- und Blockteilflächen-Basis, 1:5 000, Stand 2010.

Vorschaugrafik zu Datensatz 'Filtervermögen der Böden 2010 (Umweltatlas)'

Daten und Ressourcen

Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Quelle https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k01_11_09filter2010?request=getcapabilities&service=wms&version=1.3.0
Zuletzt aktualisiert 20. September. 2020, 14:05 (CEST)
Erstellt 14. August. 2019, 07:45 (CEST)
Conforms to ["http://dcat-ap.de/def/dcatde/1.0.1/"]
Contact email michael.thelemann@senuvk.berlin.de
Contact name Hr. Dr. Thelemann
GUID https://datenregister.berlin.de/dataset/70a8121e-e02f-46f7-93c0-25765bf65a75
Identifier 8e44b635-afb1-30c4-b1f4-b4fa292f4aaf
Issued 2019-08-13T12:49:33.502426
Modified 2020-09-06T17:02:51.733324
Publisher name Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin
Spatial URI http://www.geonames.org/2950157
Sprache ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"]
URI https://datenregister.berlin.de/dataset/70a8121e-e02f-46f7-93c0-25765bf65a75
contributorID ["http://dcat-ap.de/def/contributors/berlinOpenData"]
metadata_harvested_portal http://datenregister.berlin.de
metadata_original_html https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k01_11_09filter2010?request=getcapabilities&service=wms&version=1.3.0
politicalGeocodingLevelURI http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state
politicalGeocodingURI ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/stateKey/11"]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.0512, 52.3246], [13.7785, 52.3246], [13.7785, 52.6935], [13.0512, 52.6935], [13.0512, 52.3246]]]}