ALKIS Berlin Vegetation (Punkte) - [WFS]

Daten des amtlichen Liegenschaftskatsterinformationssystems (ALKIS) - Punkthafte Vegetationsmerkmale

Vorschaugrafik zu Datensatz 'ALKIS Berlin Vegetation (Punkte)'

Daten und Ressourcen

Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Quelle https://fbinter.stadt-berlin.de/fb?loginkey=alphaDataStart&alphaDataId=s_wfs_alkis_vegetationpunkte@senstadt
Zuletzt geändert 20. September. 2019, 10:56 (Europe/Zurich)
Erstellt 14. August. 2019, 07:21 (Europe/Zurich)
Conforms to ["http://dcat-ap.de/def/dcatde/1.0.1/"]
Contact email geobasisdatenbereitstellung@sensw.berlin.de
Contact name Hr. Haußwald
GUID https://datenregister.berlin.de/dataset/674652c1-8ea2-4280-96a5-da80f965a05c
Identifier ad35774f-0d9c-32cf-a3ba-56e20d4c7880
Issued 2019-08-13T14:01:46.601735
Modified 2019-09-17T16:07:13.126742
Publisher URI https://datenregister.berlin.de/organization/fbd2d85b-f5df-4e95-82f4-48544e72783a
Publisher name Harvester FIS Broker
Spatial URI http://www.geonames.org/2950157
Sprache ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"]
URI https://datenregister.berlin.de/dataset/674652c1-8ea2-4280-96a5-da80f965a05c
contributorID ["http://dcat-ap.de/def/contributors/berlinOpenData"]
metadata_harvested_portal http://datenregister.berlin.de
metadata_original_html https://fbinter.stadt-berlin.de/fb?loginkey=alphaDataStart&alphaDataId=s_wfs_alkis_vegetationpunkte@senstadt
politicalGeocodingLevelURI http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state
politicalGeocodingURI ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/stateKey/11"]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.079, 52.3284], [13.7701, 52.3284], [13.7701, 52.6877], [13.079, 52.6877], [13.079, 52.3284]]]}