ALKIS Berlin Flurstücke - [WFS]

Daten des amtlichen Liegenschaftskatsterinformationssystems (ALKIS) - Das Flurstück ist als geometrisch eindeutig begrenzter Teil der Erdoberfläche Buchungseinheit des Liegenschaftskatasters.

Vorschaugrafik zu Datensatz 'ALKIS Berlin Flurstücke'

Daten und Ressourcen

Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Quelle https://fbinter.stadt-berlin.de/fb?loginkey=alphaDataStart&alphaDataId=s_wfs_alkis@senstadt
Zuletzt geändert 20. September. 2019, 10:56 (Europe/Zurich)
Erstellt 14. August. 2019, 07:34 (Europe/Zurich)
Conforms to ["http://dcat-ap.de/def/dcatde/1.0.1/"]
Contact email geobasisdatenbereitstellung@sensw.berlin.de
Contact name Hr. Haußwald
GUID https://datenregister.berlin.de/dataset/531d2fe9-8760-4e64-8e8d-f9fe3697554e
Identifier 22e633ff-a3cc-3ac7-b599-91588f77c5c3
Issued 2019-08-13T13:17:12.265309
Modified 2019-09-17T15:54:28.483919
Publisher URI https://datenregister.berlin.de/organization/fbd2d85b-f5df-4e95-82f4-48544e72783a
Publisher name Harvester FIS Broker
Spatial URI http://www.geonames.org/2950157
Sprache ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"]
URI https://datenregister.berlin.de/dataset/531d2fe9-8760-4e64-8e8d-f9fe3697554e
contributorID ["http://dcat-ap.de/def/contributors/berlinOpenData"]
metadata_harvested_portal http://datenregister.berlin.de
metadata_original_html https://fbinter.stadt-berlin.de/fb?loginkey=alphaDataStart&alphaDataId=s_wfs_alkis@senstadt
politicalGeocodingLevelURI http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state
politicalGeocodingURI ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/stateKey/11"]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.079, 52.3284], [13.7701, 52.3284], [13.7701, 52.6877], [13.079, 52.6877], [13.079, 52.3284]]]}